Ochrana osobních dat

MI holding s.r.o., Sama Chalupku 6296/20F, 07101 Michalovce, Slovenská republika

ID: 51745020

ČÍSLO DPH: SK2120773831

Dne 25.05.2018 vstupuje v platnost nařízení Evropské unie upravující ochranu osobních údajů podle GDPR. Sjednocuje širokou škálu ochrany osobních údajů napříč Evropskou unií do jediného nařízení, které bude sloužit k ochraně uživatelů ve všech členských státech. 

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Správce neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, s výjimkou vybrané přepravní společnosti, která zajišťuje dodání zboží nebo služby, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli, a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle zákona č. 18/2018 Sb.

Správce je povinen zabezpečit osobní údaje proti jejich zpřístupnění neoprávněným osobám přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Rovněž všichni zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

Pokud kupující udělil souhlas se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely SMS marketingu, udělil souhlas se zasíláním osobních údajů v e-shopu pro účely SMS marketingu, udělil souhlas se zasíláním marketingových SMS zpráv na kontaktní telefonní číslo.  

Osobní údaje pro účely SMS marketingu v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo jsou poskytovány po dobu pěti let.

Kupující může svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním Odvolání zpracování osobních údajů, které neprodleně vymažeme. Odvolání je možné také zrušením zaškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany již nebudeme používat vámi poskytnuté osobní údaje pro účely e-mailového marketingu.

Subjekt údajů má práva definovaná v § 19 a násl. Listiny základních práv a svobod a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

(a) právo na informace, které je naplněno tímto obsahem a obchodními podmínkami,

b) právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů - § 21 zákona spočívá ve Vašem právu požadovat, jak a pro jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tuto žádost můžete adresovat na kontaktní e-mail..,

c) právo na opravu osobních údajů - § 22 zákona vám umožňuje opravit osobní údaje, pokud jsou neaktuální,

d) právo na výmaz osobních údajů - § 23 zákona můžete využít, pokud si nepřejete, aby správce nadále zpracovával vaše osobní údaje,

e) právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 zákona využijete, pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovány v rozporu se zákonem,

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - § 27 zákona,

g) právo na přenositelnost osobních údajů,

h) právo podat stížnost u dozorového úřadu v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.

Správce získává od kupujícího tyto osobní údaje: titul, jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. které jsou zpracovávány za účelem správného vyřízení vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V souvislosti se zpracováním objednávky jsou osobní údaje zpracovávány za účelem vystavení faktur, vystavení skladních (dodacích) listů, zajištění dopravy a také zaúčtování v účetním systému.

Provozovatel pověřil zprostředkovatele, kterým je provozovatel internetového portálu heureka.sk se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heureka Shopping, s.r.o., se sídlem Karolínská 650/1, 186 00 Praha, IČ: ke zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží jménem provozovatele e-shopu za účelem vyhodnocení kvality nákupu. Za účelem tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel kupujícímu jednorázově e-mail s možností hodnocení.

Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o tom, kolik času strávíte prohlížením těchto stránek, a informace o tom, z jakých stránek k nám přicházíte a jaký obsah si prohlížíte. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a slouží také k měření návštěvnosti stránek a k přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům vám můžeme nabídnout vyšší kvalitu. Některé soubory cookie jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google atd.

Stránky zpracovávají tzv. technické soubory cookie, které jsou nezbytné pro správnou funkčnost stránek, preferenční soubory cookie, které obsahují informace, jako je váš jazyk a jméno, dále analytické soubory cookie, které nám pomáhají pochopit vaše chování na stránkách, a reklamní soubory cookie, které nám pomáhají sledovat vaše zájmy... Poslední tři typy souborů cookie můžete odmítnout.

Soubory cookie můžete kdykoli vymazat nebo nastavit jejich shromažďování přímo v nastavení prohlížeče i na našich webových stránkách.

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.

Osobní údaje pro účely e-mailového marketingu v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytovány po dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

Kupující může svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním Odvolání zpracování osobních údajů, které neprodleně vymažeme. Odvolání je možné také zrušením zaškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany již nebudeme používat vámi poskytnuté osobní údaje pro účely e-mailového marketingu