Chráníme životní prostředí

SVŮJ ODPAD TŘÍDIME

Pečujeme o životní prostředí a svůj odpad třídíme. Prostřednictvím společnosti Envipak, která je oprávněna provádět činnosti týkající se separování odpadu, přispíváme na třídění odpadu. Takto přispíváme k udržitelnému rozvoji naší Země.