Návod na mazáni spařovací jednotky

Jelikož se často stává, že kávovar nefunguje správně jen z důvodu chybějícího mazání spařovací jednotky, přinášíme Vám jednoduchý návod k jejímu mazání.

1. Vypojte kávovar ze sítě

2. Vyjměte spařovací jednotku podle pokynů výrobce

3. Vyčistěte spařovací jednotku v umyvadle pod tekoucí vodou a vysušte ji nebo ji nechte volně vyschnout.

4. Mazadlem natřete klouby spařovací jednotky a cesty, ve kterých se pohybuje její pohyblivá část

5. Vložte spařovací jednotku zpět do kávovaru podle pokynů výrobce

Tímto procesem jste usnadnili převodovce kávovaru práci a odvděčí se vám delší životností.

Pro mazání spařovací jednotky použijte certifikovanou vazelínu pro styk s potravinami. kterou najdete tady : https://tvakava.cz/281-mazani

Poznámka : U některých typů kávovarů, není spařovací jednotku možné vytáhnout bez rozebírání kávovaru, proto tuto činnost přenechejte odbornému servisu / typicky Jura, Nivona/