Návod pro odvápňovač Saeco Philips

NÁVOD K ODVÁPŇOVAČI PHILIPS

Při odváňování postupujte podle návodu od výrobce kávovaru. V případě, že návod není dostupný, je možné postupovat podle následujícího návodu:

1. Do cca 1,5 litrové nádoby vylijte celý odvápňovač a dolijte čistou vodu

2. Rozředěný odvápňovač vylijte do nádoby na vodu v přesovaru.

3. Prázdnou nádobu (ve které jste vydělávali odvápňovač) podložte pod výtok na vodu.

4. Stiskněte tlačítko odvápnění na dobu 10 sekund a otočte ventil na vodu/páru.

5. Spustí se program odvápnění – cca každou minutu se vypustí trošku vody dokud se voda nemine.

6. Počkejte, až se program ukončí – nádobka na vodu zůstane prázdná a začnou blikat všechny kontrolky. Vypněte ventil na vodu a vyprázdněte nádobku s použitým odvápňovačem a prázdnou ji dejte zpět.

7. Vyjměte nádobku na vodu, omyjte ji a naplňte čistou studenou vodou.

8. Založte nádobku na vodu do přesovaru a otočte ventil na vodu. Nyní bude vytékat čistá voda už v kuse – není třeba nic mačkat. Nechte vyprázdnit celou nádobku s vodou.

9. Doplňte vodu a pro jistotu udělejte 1 – 2 kávy.

10. Doporučujeme po odvápnění umýt i centrální jednotku pod tekoucí vodou.

11. Tímto je odvápnění ukončeno. Zabralo to trošku času ale prodloužili jste přesovaru životnost a bude Vám nadále dělat dobrou kávu.

12. V případě, že Váš přesovar nemá program automatického odvápnění můžete odvápňovač vypouštět manuálně otevíráním a zavíráním ventilu na vodu. Jinak je postup stejný.

Varování:

Přípravek působuje vážné podráždění očí v případě jejich zasažení.

Skladovat mimo dosah dětí! Po použití omýt zasaženou pokožku proudem vody! Při práci používejte ochranné rukavice a brýle!

Postup při zasažení očí: Vypláchněte proudem vody po dobu několika minut. Odstraňte kontaktní čočky pokud je používáte a lze je snadno odstranit. Pokračujte ve vyplachování.

Pokud potřebujete lékařskou pomoc, přineste s sebou i obal od přípravku.