Návod k použití tablet Puly Caff

Denní čištění – vložte 1 tabletu do otvoru pro čištění tablet a postupujte podle pokynů kávovaru.

Upozornění:

Způsobuje vážné podráždění očí v případě jejich zásahu Skladujte mimo dosah dětí! Po použití omyjte postiženou pokožku proudem vody! Při práci noste ochranné rukavice a brýle!

Postup zasažení očí: Opláchněte proudem vody po dobu několika minut. Pokud je používáte, odstraňte kontaktní čočky a lze je snadno odstranit. Pokračujte v inglingu.

Pokud potřebujete lékařskou pomoc, přineste si balíček z produktu s sebou.