Návod k použití čisticích tablet

NÁVOD K POUŽITÍ ČISTICÍCH TABLET

Denní čištění – vložte 1 tabletu do otvoru určeného pro čistící tablety a postupujte podle instrukcí výrobce kávovaru.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí v případě jejich zasažení Skladovat mimo dosah dětí! Po použití omýt zasaženou pokožku proudem vody! Při práci používejte ochranné rukavice a brýle!

Postup při zasažení očí: Vypláchněte proudem vody po dobu několika minut. Odstraňte kontaktní čočky pokud je používáte a lze je snadno odstranit. Pokračujte ve vyplachování.

Pokud potřebujete lékařskou pomoc, přineste s sebou i obal od přípravku.